Володимир

Осипчук-Скоровода

 

ВОЛЯ ПЕРУНА

 

Під пером поета та літературознавця Володимира Осипчука-Скороводи особа Тараса Шевченка постає Богом-захисником Українського Народу у Божественній Величі втілення Бога Перуна. Маємо Великого Пророка Великої України після 1000-літнього сну забуття. Дорога до «сім’ї вольної нової» стелиться сином Божес твенної України–Нової  Землі Трояні!  Нового Роденя Росомовинів!


Маємо нову Солов’їну Чорно-Білу Гору Сіверського Князя Солов’я від Бояна-Солов’я та нового ЖивоПтаха-ТреПету Свого Пятигір’я-Русограда Оріян. Се є  Кургали Тьмуторокані від Віщого Бояна - СиньоЖовта Україна. Маємо також нову Жовто-блакитну, Серединну Україну–Небилон від Боянового Ходини–Автора СЛОВА.  Врешті маємо Стославу Святослава на подолі Київської Оранти, яка стоїть на місці стародавньої  Гори Горень. Вставаймо з руїн Десятинного Дива в Ук раїно-Руській Софії  ТриДесятої Богородиці. Бо ж маємо Праву Вість Орія рахманної Землі небесного Брахми, як і Ліву Земну Історію від множини Земель Всевишнього.  Народжується Нова Триєдина Земля!


Врешті обоє, Всевишній та Брахма, сходяться до великого Стружія-Тризеня Шиви-Сіви. То ж Велике Трисуття Роденя Ведичної України тримає «широке серце», Душа Надросся–Божа Голова Тараса Шевченка! Є Небилон-Нібіру-Неборух-Нібілунги-НебоРуси-Булоне Май’я!
В добрий час, вдумливий, шукаючий читачу! Ти пережив Чорну Діру Ложної Незалежності, ввійшов у Неї, відчув смак Майбутнього, то ж виходячи із Діри – відчуй розкішне 40-тисячолітнє Минуле України і перетвори Слово на Славу, як це вчинив Тарас Шевченко–«А слава заповідь моя»–(«Доля»). Запереч Злих, як це зробив Провидець-Боговидець Тарас, народи в собі Україну-планету. Свій Неборух!  Віди!


«Та неоднаково мені як Україну злії люди  
Присплять, лукаві, і в огні  Її, окраденую, збудять…
Ох неоднаково мені»
       («Мені неоднаково чи буду я жить в Україїні чи ні...»)

вверх